De NMP leden hebben gestemd over het onderhandelingsresultaat pensioen Organon medewerkers.

Er is door vereniging ingestemd. De werkgegever is hierover inmiddels geinformeerd.